001 002 003 004 005 006 007 008


Ελευθερίου Βενιζέλου
& Μπουμπουλίνας 1
Μελλίσια

Τηλ. 210 2717579

E-mail : giovannigelateria@otenet.gr